Välkommen till Odd Art

Aktuellt just nu

Kommande aktiviteter:

 • Gallerivandring lördag 25 november
  samling kl 12:00 (OBS) i ordenshuset entré lördag 25 november.

  På lördag är det dags igen för en vandring i kulturens och konstens spår.

  Tråkigt nog går det inte spisa någon jazzlunch eftersom samtliga klubbar (fick besked från sista stället precis) endast har sen eftermiddags-/kvällsspelningar och krav på middag denna dag.

  Vi går mot Nevven, därefter Haga med PS Galleri och hantverksbutiken Sintra för att avsluta på passande fik längs Linnégatan eller någon av Långgatorna.


  Om någon känner för det, så är det välkommet att göra ordförande Göran Björklund sällskap på eventet ”Jul på Konstepidemin” på fredag (24 nov) kväll, kl 18:00. Det är öppet överallt, happenings, musik, ,mat o dryck osv. Läs mer på: https://konstepidemin.se Samling i hörnet Seminariegatan/Västergatan kl 18:00 – anmälan på mail goran.bjorklund@newsroom.se eller 0705-28 17 51 senast fredag 24 nov 12:00.

 • 12 december – litterär uppsittarkväll på Lohrs bokhandel, Kapellplatsen
  Nu har vi klart och bokat för en ”uppesittarkväll” (eller kanske Lusse-kväll) den 12 december på Lohrs bokhandel, Kapellplatsen 2, kl 18.30.
  Vi får fika (dryck och smörgås), bokföreläsning och 15 procent på eventuella bokinköp. Pris 150 kr/person betalas på plats – begränsat antal platser, ca 25. OSA senast fredag 8 december till: catharina.g-w@telia.com

Medlemsavgift 2023

Det är hög tid att betala medlemsavgift/lotteriandel som är 300 kr/år för 2023.

Betalning sker till PlusGirot 61064-2. Ange namn, epost samt loge.

Så här fungerar Konst- & Kulturföreningen ODD ART

Medlemskap och inbetalning

Medlemsavgifterna skall vara inne 31/5 för befintliga medlemmar, för nya gäller följande.

 1. Ansökan sker genom att man kontaktar/mailar ODD Art, och meddelar att man vill bli medlem. Då lämnar man även de kontaktuppgifter som behövs.
 2. Registeransvarig registrerar nya medlemmen och tar ut medlemsnummer.
 3. Registeransvarig mailar dessa uppgifter till medlemmen med uppgift om PG och Årsavgift samt sista betalningsdatum, kopia till kassör.
 4. Registeransvarig bevakar att avgiften kommer in, påminner om så behövs.
 5. Om man inte betalar i tid, gäller samma sak som tidigare, man är medlem, men har ingen lott i årslotteriet.
 6. Medlem som går med i ODD Art under december måste betala under samma år.

Inköp av konstföremål

 1. Konstföremål för utlottning inköps normalt vid besök på gallerier, museer, mässor eller hos enskilda konstnärer.
 2. Styrelsen svarar för val av konstföremål men skall för detta inhämta åsikter från medlemmar som är närvarande. Styrelsen ansvarar för att inköpen ryms inom gällande ekonomiska ramar.

Utlottning av konstföremål

 1. De konstföremål som inköpts under ett verksamhetsår skall lottas ut på tillhörande årsmöte i Februari, året efter.
 2. Lottningen innebär att vi drar en följd av vinnare, dessa väljer i beslutad ordning vilket konstverk de vill ha. Ex: vinnare ett väljer konstverk fyra, vinnare två väljer konstverk ett osv.
 3. Det är alltså vinnaren som väljer sin vinst, inte föreningen.
 4. Kan man inte komma på årsmötet lämnar man en fullmakt med önskelista, till en vän eller till styrelsen.
 5. Har man inte lämnat fullmakt, hamnar man sist på vinstlistan, efter deltagare och fullmakter.
 6. På så sätt fungerar det smidigt på årsmötet, konsten blir utdelad till glada vinnare.

Vinst i konstlotteriet (årsmötet).

 1. ODD Art mailar ut vinstlista efter årsmötet, medlem som inte har meddelat mejladress får brev. Vinstlista anslås på meddelandetavla ODD Fellowhuset.
 2. Tre mejlpåminnelser, (brev till den som inte har mejl), till vinnare som inte hämtat vinst.
 3. Ej uthämtad vinst, tillfaller ODD Art 1/7 samma år som årsmötet hållits.