Välkommen till Odd Art

Aktuellt just nu

Medlemsavgift 2023

Det är hög tid att betala medlemsavgift/lotteriandel som är 300 kr/år för 2023.

Betalning sker till PlusGirot 61064-2. Ange namn, epost samt loge.

Så här fungerar Konst- & Kulturföreningen ODD ART

Medlemskap och inbetalning

Medlemsavgifterna skall vara inne 31/5 för befintliga medlemmar, för nya gäller följande.

 1. Ansökan sker genom att man kontaktar/mailar ODD Art, och meddelar att man vill bli medlem. Då lämnar man även de kontaktuppgifter som behövs.
 2. Registeransvarig registrerar nya medlemmen och tar ut medlemsnummer.
 3. Registeransvarig mailar dessa uppgifter till medlemmen med uppgift om PG och Årsavgift samt sista betalningsdatum, kopia till kassör.
 4. Registeransvarig bevakar att avgiften kommer in, påminner om så behövs.
 5. Om man inte betalar i tid, gäller samma sak som tidigare, man är medlem, men har ingen lott i årslotteriet.
 6. Medlem som går med i ODD Art under december måste betala under samma år.

Inköp av konstföremål

 1. Konstföremål för utlottning inköps normalt vid besök på gallerier, museer, mässor eller hos enskilda konstnärer.
 2. Styrelsen svarar för val av konstföremål men skall för detta inhämta åsikter från medlemmar som är närvarande. Styrelsen ansvarar för att inköpen ryms inom gällande ekonomiska ramar.

Utlottning av konstföremål

 1. De konstföremål som inköpts under ett verksamhetsår skall lottas ut på tillhörande årsmöte i Februari, året efter.
 2. Lottningen innebär att vi drar en följd av vinnare, dessa väljer i beslutad ordning vilket konstverk de vill ha. Ex: vinnare ett väljer konstverk fyra, vinnare två väljer konstverk ett osv.
 3. Det är alltså vinnaren som väljer sin vinst, inte föreningen.
 4. Kan man inte komma på årsmötet lämnar man en fullmakt med önskelista, till en vän eller till styrelsen.
 5. Har man inte lämnat fullmakt, hamnar man sist på vinstlistan, efter deltagare och fullmakter.
 6. På så sätt fungerar det smidigt på årsmötet, konsten blir utdelad till glada vinnare.

Vinst i konstlotteriet (årsmötet).

 1. ODD Art mailar ut vinstlista efter årsmötet, medlem som inte har meddelat mejladress får brev. Vinstlista anslås på meddelandetavla ODD Fellowhuset.
 2. Tre mejlpåminnelser, (brev till den som inte har mejl), till vinnare som inte hämtat vinst.
 3. Ej uthämtad vinst, tillfaller ODD Art 1/7 samma år som årsmötet hållits.