Gradgivning

Brödraloger Inv.graden 1:a graden 2:a graden 3:dje graden Ämi
Logen 9 Gustav II Adolf   
Logen 18 Axel Oxenstierna 2024-09-18 2024-10-16
Logen 39 Manhem 2024-04-02
2024-11-05
2024-10-01 2024-02-06 2024-03-05
Logen 50 Hemdall 2024-11-14 2024-05-16 2024-10-10
Logen 69 Lennart Torstenson 2024-03-18
2024-11-18
2024-02-19 2024-04-22 2024-09-16
Logen 114 Göteborg
Logen 136 Winga Fyr 2024-03-04
2024-11-04
2024-10-07 2024-02-05
Logen 140 Brynte Birgerson Lillie 2024-04-19
2024-11-22
2024-03-22 2024-09-20 2024-10-18 2024-01-19
Logen 163 Tre Kungar
Logen 171 Infinitas 2024-11-19 2024-05-21 2024-10-15
Rebeckaloger  
Logen 3 Elisabet 2024-04-10
2024-11-25
2024-01-22 2024-10-28
Logen 41 Margareta Hvitfeldt 2024-10-08 2024-04-23
2024-11-12
2024-09-10  
Logen 42 Catharina Christina Lillie 2024-02-22
2024-10-17
2024-09-19 2024-11-21  
Logen 79 Teresa 2024-04-03
2024-11-06
2024-10-02 2024-03-06  
Logen 108 Margareta Fredkulla 2024-05-28 2024-10-08 2024-04-23  
Läger
Brödralägret No 4 Gothia  2024-03-11 2024-05-13 2024-11-11 2024-01-15
Rebeckalägret No 2 Västanvind  2023-03-04 2023-04-01 2023-10-07