Huset idag

Odd Fellows köpte huset 1935.

Att villan efter fru Carlsons död fortfarande skulle kunna tjänstgöra som privatbostad, var knappast tänkbart och man får nog säga att det var en lycklig lösning att fastigheten togs om hand av Odd Fellow Orden 1935/36 för den facila summan av 135.000:-. Vi måste givetvis modernisera den så den fyllde sin funktion för oss, men trots detta bevarar detta gamla göteborgshem ännu mycket av den gamla goda tiden. Vårt s.k. Kungarum i matsalsplanet är det enda rum som bevarats i ursprungligt skick. Så vårt hus är delvis K-märkt eller ”bevarandemärkt”, så vi får inte göra vad som helst här. Invigdes i april 1938.

Full verksamhet varje kväll

Idag, mest kvällstid, pågår här en febril verksamhet. 10 manliga brödraloger, och 3 kvinnliga s.k. Rebeckaloger, träffas här två gånger i månaden. Så merparten av veckans fyra första dagar är det i regel två loger som sammanträder i huset.

Då har man ett sammanträde på nån dryg timme eller Gradgivning först och sedan äter man en måltid tillsammans. I huset finns också två s.k. läger, ett manligt och ett kvinnligt – en slags uppsamlande krets för alla Odd Fellows och de träffas bara en gång i månaden. Dessutom finns här en Konstförening och en Seniorklubb för dagsaktiviteter m.m.

Eget förvaltnings aktiebolag

Det är ett av oss helägt förvaltningsbolag som förvaltar huset och restaurangen har en arrendator som har fullständiga rättigheter och kan hyra ut lokalerna på helger till kalas, jubiléer, begravningar och andra företeelser.

I Odd Fellows-huset finns:

  • Ordenssalar och möteslokaler
  • 7 Brödraloger och 3 Rebeckaloger
  • Två Läger (den fortsatta vandringen)
  • Seniorklubb för verksamhet dagtid
  • Rebecka Café dagtid (kulturellt inslag)
  • Odd Art Kultur & Konstförening
  • Festvåning/restauration (fullst. rättigheter)