Project Description

19 Olja Sjöbodar 660×510 mm
Konstnär: Jerry Andersson