Oddfellow huset Vasagatan, ända fastigheten med gräsmatta framför huset.

Välkommen till Odd Fellow i Göteborg!

Vi som är medlemmar i Odd Fellow logerna i Göteborg ingår allesammans i ett världsomfattande ordenssällskap. Alltsedan de första historiska dokumenten från mitten av 1700-talet har Odd Fellow Orden spritt sig över världen och finns nu representerad i de flesta världsdelar. Vår gren startades i Baltimore, USA, år 1819. Här i Göteborg finns flera loger manliga och kvinnliga som tillsammans äger och förvaltar huset på Vasagatan.

På den här platsen kan du läsa mer om själva huset, om Odd Fellow i allmänhet och, sist, men absolut inte minst: boka ditt möte eller sammankomst i vårt vackra hus.
Vill du läsa mer om var Odd Fellow står för hittar du mer information på www.oddfellow.se

Välkommen in!